Home

doel van de tocht

 
Deze Europese herderstocht vindt plaats naar aanleiding van het Internationale Jaar van de Biodiversiteit. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt immers dat rondtrekkende schapen via vacht, poten en uitwerpselen in staat zijn biodiversiteit te verspreiden.
 

Jaar van de biodiversiteit

2010 is uitgeroepen tot het Internationale jaar van de Biodiversiteit. Het is een symbooljaar voor planten en dieren op onze aarde. In 2001 kwamen de Europese staatshoofden en regeringsleiders overeen om tegen 2010 het verlies aan biodiversiteit te doen stoppen.
Dit jaar zullen de ogen gericht zijn op de resultaten die de inspanningen van de voorbije jaren hebben opgeleverd.

Nu al is het evenwel duidelijk dat de doelstelling - om de negatieve trend om te buigen - niet gehaald wordt. In oktober 2010 is er een beslissende conferentie over de opvolging van het Biodiversiteitsverdrag in het Japanse Nagoya. Vooral van de Europese Unie wordt veel verwacht, ook op financieel vlak.
 
De enige conclusie is dat de inspanningen collectief opgedreven moeten worden. Precies daarom hebben een aantal Europese schaapsherders – onder impuls van Duitsland - de handen in elkaar geslagen. Samen met het Europese project TRUNPA (Transhumant Rangeland Use and Networking of Protected Areas) wordt er een Europese herderstocht georganiseerd. Het idee komt van Hubertus Beckmann (hubert.beckmann@googlemail.com).
 


 

 

Herders en biodiversiteit

Herderen is één van de oudste (cultuur-historische) beroepen. Landschappen zijn meer dan eens ontstaan door het eeuwenlange gebruik door herders die je dan ook overal in de wereld tegenkomt.  

Het is wetenschappelijk aangetoond dat rondtrekkende schapen in staat zijn biodiversiteit te verspreiden. In hun vacht, met hun pootjes en door de uitwerpselen kunnen schapen zaden, sporenelementen, insecten en kleine diersoorten meedragen. Een herder kan met zijn kudde dus de versnipperde natuurgebieden met elkaar verbinden. Er zijn ook vogelsoorten die alleen in de buurt van een kudde schapen kunnen overleven.

 

Katholieke Hogeschool Kempen en de passie voor schapen

Sinds enkele jaren heeft K.H.Kempen een expertise in de schapenhouderij opgebouwd, zowel via onderzoeksprojecten als eindwerken van studenten. De interesse van de onderzoekers gaat daarbij vooral uit naar de ontwikkeling van nieuwe
ontwormingsproducten, ontwikkeling en promotie van ontwormingsstrategieën, onderzoek naar melkvervangers, het gedrag van schapen en natuurlijk ook naar landschapsbegrazing door schapen.

Naast een recent afgesloten Vlaams onderzoeksproject zijn er jaarlijksook enkele studenten die een eindwerk maken rond landschapsbegrazing. Zo won Toon Schouteden, zoon van herder Johan Schouteden en intussen oud-student van de hogeschool, de prestigieuze Landbouwkrediet Award 2009 voor zijn eindwerk. Hij werd daarbij begeleid door KHK-docent Bert Driessen en professor Rony Geers.

Het is dan ook bijna vanzelfsprekend dat K.H.Kempen mee in de organisatie van deze Vlaamse etappe van de herderstocht is gestapt. Moet het nog gezegd worden? Wij hebben een passie voor schapen!